Paul Alvarado Mendoza, Jakob Stensson och Erik Andersson.
Startupbolaget Tensaii växer. Ny delägare blir Erik Andersson, till höger, samtidigt som Jakob Stensson, mitten, rekryteras som ny vd. Till vänster grundaren och tidigare vd Paul Alvarado Mendoza.

Ny vd och delägare till växande Tensaii

Startupbolaget Tensaii växer. Ny delägare blir Erik Andersson samtidigt som Jakob Stensson rekryteras som ny vd.

– Det känns bra att vi lyckats rekrytera Jakob Stensson som har stor erfarenhet, nationellt och globalt inom vår bransch och förstår vikten av att arbeta med hållbar digital transformation, säger Paul Alvarado Mendoza, grundare och tidigare vd som kommer att få en mer strategisk roll inom Tensaii framöver.

– I och med att vi tar in Erik Andersson och Jakob Stensson så ska vi växa inom Tensaii Consulting där vi erbjuder konsulttjänster till privat och offentlig sektor. Vi kommer även att växa inom Tensaii Innovation som erbjuder bred kompetens inom teknik, design, marknadsföring, sälj, organisationsutveckling och kapitalanskaffning för att hjälpa kunder att skala digitala idéer till lönsamma företag, fortsätter Paul Alvarado Mendoza.

Jakob Stensson har lång erfarenhet som projektledare, bland annat på CGI.

– Jag är övertygad att det kommer att vara lika självklart för företag, medarbetare och samarbetspartners att välja Tensaii, som det var för mig att kliva på denna roll. Jag ser fram emot att representera ett nytänkande företag som tar ansvar för att skapa en bättre värld för våra barn, alltså framtidens vuxna, säger Jakob Stensson.

Erik Andersson har tidigare varit delägare i Placerum och han ser Tensaii som intressant utifrån innovationskraft och potentiellt flertal avknoppningar. Inte minst lyfter han fram ett projekt om autism som Tensaii driver.

– Tensaii har ett pågående projekt inom Impact Tech och Impact Branding där en avancerad teknologisk plattform, CMRA, tagits fram med hjälp av duktiga forskare på Umeå universitet. Vi har stöd från Vinnova och plattformen CMRA ska kunna hjälpa och underlätta vardagen för ungdomar med autism. Detta kommer att förenkla livet för många människor och kan vara samhällsekonomiskt ovärderligt, säger Erik Andersson som ser att allt fler investeringar kommer att öka i samhällsnyttiga projekt.

Stark tillväxt

De senaste åren har präglats av stark tillväxt och framtiden ser ljus ut, menar Paul Alvarado Mendoza.

– Vi ska satsa på två områden. Vi har en treårsplan för att växa med fler seniora utvecklare, där kommer vi att vilja växa med 15 personer. Den andra satsningen är inom VR, AR och AI med hjälp av vår plattform för autism där vi kommer att ha ett team på ytterligare fem personer, säger Paul Alvarado Mendoza.

Räkenskaperna för de senaste åren visar också på en årlig ökning av bolagets omsättning. Bokslutet är inte helt färdigt för föregående år men preliminära siffror pekar mot ännu ett starkt år.

– 2019 omsätter vi ca 4,1 miljoner kronor, vilket är en ökning med 24 procent jämfört med 2018. Vinstmarginalen spås också bli bättre än 2018, berättar Paul Alvarado Mendoza.