Maria Strand, Adopticum, menar att optisk mätteknik är ett teknikområde som både stora bolag och startups bör titta närmare på.
Maria Strand, Adopticum, menar att optisk mätteknik är ett teknikområde som både stora bolag och startups bör titta närmare på.

Nya teknikområden på Process IT-dagen

Optisk mätteknik ses av EU som ett hett teknikområde, både för startups och stora bolag, säger Maria Strand från Adopticum i Skellefteå.

Process IT Innovations* årliga konferens Process IT-dagen 2019 ägde rum på Scandic Hotell i Skellefteå. Evemanget samlade representanter från process- och verkstadsindustrin, IT-företag och akademin. Årets tema var ”De stora tekniksprången – från buzzwords till verklighet”.

På förmiddagen berättade fem talare om hur de använder artificiell intelligens och augmented reality i sina företag. De var Johanna Björlund från Codemill, Ola Fagerström från Microsoft, Jeanette Lundkvist från Vattenfall, Mikael Nensén från AIT och Sara Sandberg från Ericsson. Eftermiddagen var uppdelad i tre föreläsningsspår. Ett tema var gruva/mineral/metall, ett annat tema var skog/papper/massa och det tredje var energi/samhälle.

Optisk mätteknik

En av eftermiddagens föreläsare var Maria Strand, projektledare på Adopticum, som berättade om optisk mätteknik*. Tekniken har tagit sjumilakliv senaste åren och är ett av Europas hetaste teknikområden. Tekniken möjliggör ökad konkurrenskraft för nya produkter och nya tjänster. Adopticum är en stiftelse vars mål är att öka kunnandet inom tekniken för att få nya företag och nya tjänster på marknaden. De vill helt enkelt få bättre och starkare företag inom optisk mätteknik.

– Både stora företag men även startups är välkomna att kontakta oss på Adopticum där vi kan hjälpa till med expertkunskaper som företagen ofta själva inte sitter på, säger Maria Strand.

– Förutom kompetens så kan vi hjälpa små och medelstora företag med finansiering i ett tidigt skede. Inom EU-kommissionen har man fastslagit att detta är en nyckelteknologi där potentialen för innovation är väldigt hög. Trots detta är innovationskraften inom teknikområdet låg hos företag i Västerbotten och Norrbotten och därför vill på Adopticum öka kunskapen om optisk mätteknik i regionen, fortsätter Maria Strand.

Fakta
*ProcessIT Innovations är ett samverkanscentrum för process- och verkstadsindustrierna, universiteten och IT-företagen inom framförallt Västerbotten och Norrbotten.
*Optisk mätteknik är ett brett teknikområde det omfattar allt från 3D kameror, surfplattor i industrimiljöer till optiska sensorer.