Nya verktyget STEP ska stärka startupteam

Med nya verktyget STEP sätter SISP fokus på vikten av att inkubatorer hjälper startups att bygga starka team.

Teamutvecklingsprogrammet STEP är baserat på forskning om entreprenörskap och psykologi, och ska användas av inkubatorer för att hjälpa startups att utveckla högpresterande och välfungerande startupteam. Initiativet till STEP togs 2017 av Hanna Wiljebrand hos Create Business Incubator, och rullas nu ut genom svenska inkubatorers branschorganisation SISP (Swedish Incubators and Science Parks).

Ett fungerande team är en av de viktigaste parametrarna för att bolag ska lyckas med affärsplanen i praktiken. Även ur ett investerarperspektiv är teamet en avgörande faktor för framgång. Trots det har inkubatorernas stöd varit fokuserat på affärsutveckling inom exempelvis teknik, ekonomi och marknadsföring. Att inkorporera teamperspektivet är alltså relativt nytt för vissa inkubatorer, men inte för Uminova Innovation där Magdalena Lindström länge arbetat med frågan. Hon har varit involverad i utrullningen av STEP.

– Jag är så kallad superuser och har varit bland de första att testa och ge feedback på verktyget. Vi i arbetsgruppen jobbar på olika håll runt om i Sverige, men ser samma behov hos bolagen när det kommer till stöd i teamfrågan. Det är spännande att få vara en del av utvecklingen framåt och att vi tillsammans vässar STEP för att möta behoven. Hos Uminova Innovation har vi kommit långt i arbetet med teamfrågan, vi har beprövade metoder på plats redan, och det är roligt att fler inkubatorer satsar på det här för vi ser vilken enorm skillnad det gör i ett bolags alla faser. Stor eloge till Hanna Wiljebrand och Marie Asph Hennerdal som arbetat fram STEP och skapat en bra språngbräda för affärstöd inom team, säger Magdalena.

STEP-konceptet används idag av närmare 400 entreprenörer genom mer än 80 team.

Läs mer om STEP här.


Text av: Emmy Ericsson

Publicerad: 18 mars, 2021



Dela artikel:

Text av:

Publicerad:

Facebook

Emmy Ericsson

18 mars, 2021