"Det är viktigt att arbetet mot en ökad digitalisering inte är förbehållet stora företag eller storstadsregionerna", säger Anna Nabb, Dizparc.
"Det är viktigt att arbetet mot en ökad digitalisering inte är förbehållet stora företag eller storstadsregionerna", säger Anna Nabb, Dizparc.

Örnsköldsvik väljer Dizparc för ökad digitalisering

Dizparc från Umeå tecknar avtal med Örnsköldsviks kommun för att utbilda och handleda ett 30-tal företag inom digitalisering och affärsutveckling.

Företagen som finns inom handel, restaurang, hotell och upplevelser ska få ökad kunskap och bättre möjligheter att gå från insikt till handling med hjälp av modernt processtöd och rådgivning.

– Vi är glada att tillsammans med Dizparc och andra samarbetspartner kunna erbjuda näringslivet i Höga Kusten ett bra utbildningsprogram där de får utforska digitaliseringens tillväxtskapande möjligheter, kommenterar Sara Rudälv, projektledare, Örnsköldsviks kommun.

Tillväxt och samhällsnytta

– Det är viktigt att arbetet mot en ökad digitalisering inte är förbehållet stora företag eller storstadsregionerna. Vi vill vara en aktiv del i utvecklingen för att hjälpa små- och medelstora företag att öka takten i sin digitala transformation. Avtalet med Örnsköldsviks kommun är viktigt och innebär att vi nu får möjlighet att dela kunskap och erfarenheter med fler företag i den här regionen, säger Anna Nabb, Dizparc.