Andreas Vidman, vd för Umeåföretaget Prediktera, hoppas på många affärskontakter under konferensen i Australien.
Andreas Vidman, vd för Umeåföretaget Prediktera, hoppas på många affärskontakter under konferensen i Australien.

Prediktera tar kemisk bildanalys ut i världen

Startup-företaget Prediktera från Umeå åker till Australien för att öka sina internationella affärer.

Den 15-20 september deltar startupbolaget Prediktera i techkonferensen NIR 2019 i Queensland, Australien. ”Vi ser redan ett stort intresse för vår kemiska bildanalys i realtid. Jag hoppas kunna knyta värdefulla kontakter med både nya kunder och samarbetspartners”, säger vd Andreas Vidman.

Hur hög är fukthalten i träflisen? Finns det spår av nötter i flingorna? Och håller läkemedlet exakt rätt nivå av den aktiva substansen? För att få kemisk information har industrin tidigare varit hänvisad till manuella stickprov som analyseras i ett labb.

Nu har startup-företaget Prediktera från Umeå tagit fram en mjukvara för så kallad hyperspektral bildanalys i realtid.

Med hjälp av våglängder av ljus som är omöjliga att upptäcka med blotta ögat filmar en kamera processen och skickar bilderna till en mjukvara. Algoritmer tränar mjukvaran till att successivt göra allt säkrare bedömningar.

Stort intresse för tekniken

Intresset för tekniken är stort.

– Vi har kunder i alla världsdelar från olika branscher och kommer att anställa fler medarbetare på utvecklarsidan nu i höst, säger vd och delägaren Andreas Vidman.

Åker till Australien

För att bli starkare på en internationell marknad kommer Prediktera att delta i NIR 2019 den 15-20 september. NIR är en av världens främsta mässor inom spektroskopi och går i år av stapeln i Queensland, Australien. Tillsammans med kameratillverkaren Hyspex kommer Prediktera att visa upp tekniken.

– Mässan samlar de flesta viktiga aktörer inom vårt område. Jag hoppas knyta värdefulla kontakter med både nya kunder och samarbetspartners inom industrin, säger Anders Vidman.

Han berättar att tekniken tidigare varit förhållandevis dyr men att den nu kan göras mer tillgänglig för ett bredare kundregister inom industrin. Och målet är högt satt.

– Vi ska bli världsledande på kemisk bildanalys, säger Andreas Vidman.

Prediktera får affärsstöd av Uminova Innovation och är en av fem startups från hela landet som deltar i Forest Business Accelerator 2019, ett programsamarbete mellan BizMaker, SCA, IBM och RISE Processum för att snabba på bolagens resa ut på större marknader. Prediktera är även en del av Synerleap, ABB:s internationella innovationshubb.