Andreas Vidman, Prediktera.
Andreas Vidman, vd för Prediktera.

Prediktera utvecklar unik teknik för skogsindustrin

Skogsindustrin kan få en helt unik lösning för att mäta egenskaper online, exempelvis i träflis. Prediktera från Umeå står för tekniken.

Glöm stickprovskontroller och laboratorietester. Med kemisk bildanalys kan du läsa av egenskaperna på allt ditt material i realtid och utifrån det anpassa processen.

– Skogsindustrin är beroende av att kunna mäta och se variationer i materialen för att kunna effektivisera sina processer. De har mycket att vinna på det här. En bild säger mer än tusen stickprov, säger Andreas Vidman, vd och delägare i Prediktera, ett bolag som också får affärsstöd av Uminova Innovation.

Umeåbolaget har utvecklat en mjukvara för så kallad hyperspektral bildanalys i realtid. Tekniken består av en NIR-kamera (nära infraröd kamera) som med hjälp av olika våglängder av ljus filmar processen och skickar bilderna till en avancerad bildanalysmjukvara. Tekniken möjliggör att man i en bild direkt kan se de kemiska egenskaperna av materialet och snabbt analysera stora mängder material direkt i produktionen.

Förbättrade processer

– Vi tror väldigt mycket på träindustrin eftersom det handlar om stora flöden och det går väldigt fort. Det finns stora värden i att man kan förbättra och effektivisera sina processer och köra dem på ett bättre sätt för att få en jämnare och bättre kvalitet, säger Andreas Vidman.

Han jämför med dagens analyser som görs via stickprov för att sedan analyseras i laboratoriet.

– Det går långsamt, innebär manuell hantering och eftersom det är just stickprov så ger de inte hela sanningen. Informationen du får i realtid innebär säkra bedömningar om egenskaperna på dina material. Utifrån det kan du styra din process och ta snabba beslut.

Tekniken kan användas inom många olika områden och har tidigare testats inom livsmedels- och läkemedelsindustrin. För skogsindustrin innebär det här en helt unik lösning och som ett av de medverkande företagen i BizMakers program Forest Business Accelerator har Prediktera fått värdefulla kontakter och kunnat verifiera sin lösning.

– Att få kontaktnätet är väldigt värdefullt, vi har fått en genväg in i den här världen. För oss har det handlat om att sätta oss in i vilka problemställningar skogsindustrin står inför samtidigt som de har fått lära sig vår teknik. Att få förståelse för hur stor skogsindustrin är, hur mycket komplicerade processer det finns och de många möjligheterna för tillämpningar för vår teknik har varit väldigt givande, säger Andreas Vidman.

Intressant lösning

Prediktera har ett projekt på gång med RISE Innventia, och tack vare acceleratorprogrammet har även SCA, som tillsammans med IBM och RISE Processum är partners i acceleratorn, anslutit till projektet.

– Prediktera har en väldigt intressant lösning med NIR-teknologi och vi håller på att rigga ett case med syfte att karakterisera ingående flis till fabrik. Det är värdefullt att online kunna se flisens egenskaper, vilket öppnar upp för att kunna anpassa och styra processen utifrån det, säger Magnus Viström, Innovationschef på SCA.

Prediktera ser stor framtidspotential för sin lösning och har siktet inställt på att bli världsledande inom sin AI-teknik.

– Vi är redan världsledande. Vi var väldigt tidigt ute och har mycket erfarenhet och know-how som vi har byggt in i mjukvaran. Nu är tekniken mogen för industrin, inom ett till två år tror jag att den kommer att tillämpas inom skogsindustrin. Därför är det väldigt värdefullt för oss att få flera stora industrikunder som referenskunder. Målet är att SCA och andra ska börja använda den här tekniken. Vi ska ha dem som kunder, säger Andreas Vidman.