Johan Nordlund, jurist och digitaliseringsexpert från PRV var föreläsare i samband med Teknikfrukost den 11 april.

Risker och möjligheter med artificiell intelligens

Digitalisering, AI och Immaterialrätt var dagens tema på Teknikfrukost den 11 april.

Uminova Innovation och Umeå kommun arrangerade Teknikfrukost i köket på Tvistevägen 47. Johan Nordlund, jurist och digitaliseringsexpert på Patent och registreringsverket (PRV) var morgonens föreläsare. Många frågor är fortfarande obesvarade hur digitalisering och artificiell intelligens påverkar det immaterialrättsliga området. Vad händer när artificiell intelligens står för skapandet, vem äger då rätt till det som AI har skapat?

– Vi är inne i den fjärde industriella revolutionen där digitalisering har tagit fart och det har blivit ännu mer automatiserat. Vad händer med rättigheterna när digitaliseringen ökar i takt. Företag tvingas helt enkelt att anpassa sig eller så försvinner de från marknaden, säger Johan Nordlund.

Nya varumärkesdirektivet

Johan berättar om det nya varumärkesdirektivet som innebär att du kan registrera i princip vad som helst.

– Doft, röst och ljudmärken blir allt populärare att skydda. Om du kan visa att personer uppfattar exempelvis din ljusslinga som ett kännetecken, då kan du registrera den, säger Johan.

Teknologisk singularitet

Experterna tror att vi kommer år 2045 att se teknologisk singularitet, med det menas att artificiell intelligens kommer att överträffa människan intellektuell.

– När AI kan utveckla sig själv då är vi i singularitet. AI är redan idag bättre på att spela schack och Jeopardy. De jobb som finns idag kommer att förändras i framtiden, där AI tillsammans med människor kommer att ge bättre resultat. AI ger enorma potential för större effektivitet och nya möjlighet. Har man möjlighet att anpassa sig så finns det stora utsikter för alla yrkesgrupper, säger Johan.

Ökning av patentansökningar

Hur vet vi att vi verkligen är i den fjärde industriella revolutionen? PRV har valt ut ett antal patentsökningar inom vissa teknikområden och de kan se att de svenska patentansökningarna verkligen har ökat dramatiskt inom denna teknik, vilket visar på att vi är i den fjärde industriella revolutionen.

– EU är den lagstiftande parten kring artificiell intelligens och de har en expertgrupp som ska säkerställa pålitlig AI. Men lagstiftningen har fortfarande mycket som måste svara upp mot dessa frågeställningar, menar Johan Nordlund.

Nästa teknikfrukost äger rum den 9 maj och har då digitalisering av skogen som tema med Martinssons Såg, SLU och Tieto.