Fullt hus när Umeå Tech Arena visade på nya tekniktrender och samverkan mellan startups och stora bolag.
Fullt hus när Umeå Tech Arena visade på nya tekniktrender och samverkan mellan startups och stora bolag.

Samverkan i fokus på fullsatt Umeå Tech Arena

Umeå Tech Arena fortsätter locka fullt hus med över 450 deltagare i publiken och stark uppslutning av startupbolag och industrier.

Umeå Tech Arena arrangeras två gånger per år och har blivit ett av Umeås största arrangemang för teknik och innovation. Här samsas regionens tunga industrier med unga innovativa startupbolag för samtal om ny teknik och möjlighet att samverka.

Artificiell intelligens ledande trend

Huvudtalare under kvällen var Conny Svensson, chef för AI och Digital Transformation på CGI Sverige. Han underströk vikten av artificiell intelligens för hela samhället och hur digitala tvillingar kommer att förändra mycket.

– Världen förändras medan vi sitter här, betonar Conny Svensson, och pekar på allt från matematiska framsteg med kvantdatorer och möjligheten att kyla ner människokroppen vid operationer till hur AI kan förändra design av cykelstyren. Hans berättelse om hur hjärnan i framtiden kan bli uppkopplad direkt mot datorer väckte många frågor hos publiken.

– Allt är baserat på AI på något sätt när vi ser på tekniktrender, säger Conny Svensson.

Se filmklipp från Umeå Tech Arena.

Samverkan röda tråden

Samverkan mellan stora industrier och startupbolag var annars en röd tråd under kvällen. Denna gång bland annat med stöd av Stina Lantz från Ignite Sweden och Catarina Berglund, Automation Region i Västerås. Båda betonade de stora möjligheter som startups och industriföretag har av att samverka.

– Vi är ständigt ute i näringslivet och talar om ekosystem. Inom Ignite Sweden har vi kunnat få supersmarta startups att samarbeta med stora företag. Vi räknar till 58 framgångsrika samarbeten, säger Stina Lantz.

Ett exempel på samverkan som nämns under kvällen rör startupbolaget Prediktera från Umeå, ett företag som får affärsstöd av Uminova Innovation. Företaget har redan sex projekt i samverkan med ABB och publiken fick se en nyinspelad film om hur Prediktera och Norrmejerier söker samarbete kring att skanna innehållet i ostar, en teknik som Prediktera har utvecklat, men inte bara för ostar utan även exempelvis för att sortera plast i återvinning med hjälp av kameror.

Umeås ekosystem

Under kvällens panelsamtal återkom också vilja till samverkan mellan stora och små. Både Niklas Åström, vd för Ålö, och Martin Ärlestig, fabrikschef för Komatsu Forest, två att Umeås största industrier, pekade på de stora möjligheter som samarbete kan ge.

– Vi måste tänka om i våra organisationer, inte ha dessa silos. Vi behöver mångfunktionella team. Det traditionella sättet vi arbetat efter i industrin kommer inte att fungera i framtiden, betonar Niklas Åström.

Att Umeå är en bra stad för samverkan betonades av flera talare under kvällen.

– Umeå är en fantastisk stad men många samarbeten med ett starkt ekosystem. Vi har en bra start för förändringar, konstaterar Martin Ärlestig.

Som avslutning på kvällen hyllades några av Umeås nya entreprenörer som under hösten deltagit i Uminova Innovations Startupprogram genom att Nordea delade ut stipendium. Läs mer i en annan artikel om detta.