Oskar Jonsson och Andreas Vidman jublar över att vinna en plats i tillväxthubben ABB SynerLeap.
Prediktera har varit med i Bizmaker Forest Business Accelerator 2019 som ett av fem bolag. Bilden från ett annat tillfälle när Prediktera kom med i Synerleap, en inkubator kopplad till ABB. Prediktera får även affärsstöd av Uminova Innovation.

Siktar på framtida hållbart skogsbruk

Prediktera från Umeå är ett av startupbolagen som varit med i Forest Business Accelerator för att bidra till ett framtida hållbart skogsbruk.

Bizmaker Forest Business Accelerator har under 2019 samlat fem startupbolag för att ge dessa extra möjlighet att växa. Acceleratorprogrammet, i vilket Prediktera, som också får affärsstöd av Uminova Innovation, har deltagit har nyligen avslutats efter åtta månader i samarbete med SCA, IBM och RISE Processum som tillsammans prövat bolagens affärsidéer. Målet har varit att idéerna snabbt ska bli kommersiella och nå internationella marknader.

Hållbarhet har varit en gemensam nämnare för de fem bolagen i programmet. Där erbjuder exempelvis Umeåbolaget Prediktera en ny teknik för kemisk bildanalys som möjliggör snabb avläsning av innehåll och kvalitet på stora volymer av material i skogliga produktionsprocesser.

De övriga bolagen i programmet har varit BioCompost (Sundsvall), Calejo Industrial Intelligence (Sundsvall), Cinis Fertilizer (Örnsköldsvik) och PlantVation (Sundsvall).

– Jag är imponerad av det jag sett och ser att vi kan samarbeta med alla bolagen. Flera av dem gör stor samhällsnytta och har ett naturligt fokus på hållbarhet. Projekten har varit bra och de har kunnat verifiera sina idéer, på så sätt har det här verkligen varit en accelerator som det är tänkt att vara, säger Gun Blom Lundgren, Cloud & Cognitive Swat Team Leader Sweden på IBM.

Planeringen är redan igång för nästa års Forest Business Accelerator som öppnar upp för nya ansökningar 10 februari 2020.