Simon Hedberg, Insightgap Psychology, tar emot gåvan från Personalkollens Robert Asplund som en gest på pay it forward-tanken. Till vänster Maria Olofsson, verksamhetsledare på Uminova Innovation.
Simon Hedberg, Insightgap Psychology, tar emot gåvan från Personalkollens Robert Asplund som en gest på pay it forward-tanken. Till vänster Maria Olofsson, verksamhetsledare på Uminova Innovation.

Skänker prissumma till startupbolag

Som en generös gest till Umeås startupvärld skänker Personalkollen sin prissumma från Umeågalan till startupbolaget Insightgap Psychology.

Under Umeå Tech Arena på Norrlandsoperan i Umeå stod företaget Personalkollen för en stark gest på den samverkan som många pekar på är utmärkande för Umeås näringsliv och startupvärld.

När företaget vann priset Årets tillväxtföretag vid Umeågalan i början av november 2019 fick det också ta emot en check på 25 000 kronor från Deloitte och Swedbank. Nu ger företaget pengarna vidare till ett av Umeås unga startupbolag, Insightgap Psychology.

– Vi har ju själva varit ett startupbolag, ja, vi är det fortfarande, och vi ser hur mycket det här kan betyda för ett nytt bolag, säger Robert Asplund, Personalkollen.

Maria Olofsson, moderator för kvälen och verksamhetsledare vid Uminova Innovation, förklarade tanken bakom.

– Inom startupvärlden finns ett begrepp som kallas pay it forward. Det handlar om att dela med sig av sin tid och sitt kunnande till andra som är i behov av det. Inte minst unga startupbolag har stort behov av sådana gester, menade Maria Olofsson och kallade upp Robert Asplund från Personalkollen för att dela checken vidare till Simon Hedberg från Insightgap Psychology.

– Vi vill förändra synen på mental hälsa. Många som har problem med mental hälsa får inte den hjälp de behöver och vi vill bygga en plattform för det. De här pengarna vill vi nu använda för olika säljaktiviteter, berättar Simon Hedberg, samtidigt som han hälsade från grundaren Joakim Blomkvist som inte kunde närvara.