Delar av Hello Futures Stockholmskontor. Från vänster: Petter Hanberger, innovationsstrateg, Tobias Eklund, partner, Tove Nyberg, service designer, Leif Rehnström, partner och VD.
Delar av Hello Futures Stockholmskontor. Från vänster: Petter Hanberger, innovationsstrateg, Tobias Eklund, partner, Tove Nyberg, service designer, Leif Rehnström, partner och VD.

Skellefteåbyrå vinner stor upphandling i Stockholm

Hello Future har tillsammans med sin partner Syntell blivit en av få utvalda leverantörer i Stockholms stads ramavtal för konsulttjänster inom digitalisering, it och informationssäkerhet.

Ramavtalsområdet avser tjänster som stöd och rådgivning till stadens ledare och strateger kopplat till digitalisering och IT-relaterade frågor. Detta innefattar tjänster som verksamhetsutveckling, förändringsledning, förstudier och kravställning på funktionell nivå samt projektledning av större, komplexa projekt.

– Det är givetvis oerhört hedrande att få det här förtroendet. Syntell, som är formell avtalspart, utgör tillsammans med oss på Hello Future en spännande mix där vår roll blir att fokusera på det vi kan bäst, att hjälpa organisationer med digital transformation genom innovationsmetodik och tjänstedesign, säger Tobias Eklund på Hello Future.

– Det känns som ett stort steg mot vår vision att bli bäst i Sverige på att hjälpa kommuner och offentlig sektor med digital transformation, säger Leif Rehnström, vd på Hello Future.

Om Hello Future
Hello Future är en digital transformationsbyrå med huvudkontor i Skellefteå. Sedan tre år tillbaka har man ett växande kontor i Stockholm varifrån man servar allt fler kunder i södra Sverige. I byråns DNA ligger designdriven innovation. Med det som utgångspunkt hjälper man organisationer att jobba på nya sätt för att kunna möta digitaliseringens utmaningar i form av hastighet, osäkerhet och människors förändrade beteenden och förväntningar.