VKNA var ett av startupbolagen som deltog vid träffen på Volvo Cab Competence Center. Längst fram syns Emma Möller, en av grundarna av bolaget.
VKNA var ett av startupbolagen som deltog vid träffen på Volvo Cab Competence Center. Längst fram syns Emma Möller, en av grundarna av bolaget.

Snabbhet hos startups lockar stora bolag

Spetskompetens och snabbhet är kännetecken för startups. Det är egenskaper som stora bolag gärna vill ta del av i nya samarbeten.

Fem startupbolag kopplade till Uminova Innovation har fått möjlighet att under en samverkansdag hos Volvo Cab Competence Center i Umeå möta representanter från stora bolag för att berätta om sina produkter. På plats var Hydroren, Piczitup, VKNA, SolarScaling och Service Node som alla fem är relativt nystartade bolag som kan erbjuda spetskompetens inom sina respektive områden.

Men inte bara spetskompetens utan även snabbhet är en kraft som finns hos startupbolagen. Eller som någon uttryckte det under dagen: ”Startups har svart bälte i snabbhet”.

Malin Andersson, koordinator för Volvo Cab Competence Center i Umeå, menar att samarbeten med startupbolag kan vara mycket givande. Att mötas under en samverkansdag är ett sätt att få komma närmare startupbolag som kan sitta på viktig spetskompetens, menar hon.

– Vi kan vinna mycket på att jobba tillsammans. Startups är snabba och nischade. Det är något vi behöver för vi är inte experter på allt. Startups kan komma in med spetskompetens, säger Malin Andersson.

– En sådan här dag ger också energi och inspiration till våra medarbetare och ingenjörer, det blir en win-win-situation, fortsätter Malin Andersson.

– Dessutom vill vi också stärka regionen och det här är en del i det, fortsätter hon.

Samverkansdagen, som arrangerades hos Volvo Cab Competence Center i Umeå, knyter an till projektet Innovationskraft, som drivs av Uminova Innovation för att skapa tillväxt genom samarbeten mellan startups, forskning, stora bolag och befintligt näringsliv.

Under dagen deltog även forskare från Umeå universitet för att på liknande sätt skapa samarbeten med industrin.

SolarScaling var ett av bolagen på plats. Längst till höger syns Jeanette Kjellberg, en av grundarna.

SolarScaling var ett av bolagen på plats. Längst till höger syns Jeanette Kjellberg, en av grundarna.

Roger Gustavsson från Thordab berättar om företagets produkter.

Roger Gustavsson från Thordab berättar om företagets produkter.

Johannes Nylund, ServiceNode, och Erik Häggström, Piczitup, var två av entreprenörerna som deltog under dagen.

Johannes Nylund, ServiceNode, och Erik Häggström, Piczitup, var två av entreprenörerna som deltog under dagen.