Anders Forsberg och Patrik Bernhardsson.
Anders Forsberg, regionchef, och Patrik Bernhardsson, kundansvarig, ser fram mot att Sogeti i Umeå kan växa ännu mer inom AI-området.

Sogeti siktar stort på AI

Sogeti i Umeå satsar stort på artificiell intelligens. Söker ny medarbetare som ska leda arbetet med AI över hela Sverige.

– Vi i Umeå jobbar med AI över hela Sverige. Vi har vassa medarbetare som varit tidigt ute och fått till bra projekt med stora kunder. Nu vill vi fortsätta växa inom detta område och söker någon som kan driva AI-frågor hos oss, säger Patrik Bernhardsson, kundansvarig.

Sogetis kontor i Umeå har flera projekt igång inom artificiell intelligens. Kontoret har exempelvis fått stort erkännande för ett projekt tillsammans med Sveaskog där AI och Geo Satellite Intelligence, GIS, används för att upptäcka angrepp av den fruktade granbarkborren.

Det är Sveaskog, som äger 14 procent av Sveriges skogar och därmed är landets största skogsägare, som tillsammans med Sogeti i Umeå utvecklat en lösning för att kunna följa, visualisera och förhindra granbarkborrens framfart.

Ni vill Sogeti i Umeå växa ännu mer inom artificiell intelligens.

Ska växa inom AI

– Det är vår ambition att fortsätta växa inom AI-området och nu söker vi någon som vill driva området internt och ut mot kunder, säger Patrik Bernhardsson.

Förhoppningen är att gruppen inom AI hos Sogeti i Umeå ska bli ännu större under det kommande året.

– I slutet av 2020 kan vi kanske vara sju stycken som jobbar med området, säger Anders Forsberg, regionchef.

Stor efterfrågan

Den positiva känslan grundas inte minst i efterfrågan från kunder. Sogeti ser många möjligheter till nya affärer inom området.

– Det finns absolut en marknad. Det är lätt att föra dialog inom området, dörrarna står öppna och det är enkelt att hitta tillämpningsområden, säger Patrik Bernhardsson.

– Vi ser det både inom kontorsautomation och mer tekniska tillämpningar, det finns ett intresse där fler ser att de kan komma vidare med AI. Vi vill också bli tydligare på att vi är duktiga inom området. Vi har en grundkompetens som gör att vi är trovärdiga, säger Anders Forsberg.

Under våren hoppas de båda att kunna anställa någon som kan bli den som driver på inom artificiell intelligens för Sogeti i Umeå.