Sju nya kvinnliga medarbetare har nyligen tagit plats på Sogeti Umeå; Frida Gidlund, systemutvecklare, Angelica Wendel, systemutvecklare, Sandra Vikström, projektledare, Linda Molin, systemutvecklare, Johanna Rydell, BI & Analytics, Malin Reuterwall, RPA-utvecklare och Anette Mering, projektledare.
Sju nya kvinnliga medarbetare har nyligen tagit plats på Sogeti Umeå; Frida Gidlund, systemutvecklare, Angelica Wendel, systemutvecklare, Sandra Vikström, projektledare, Linda Molin, systemutvecklare, Johanna Rydell, BI & Analytics, Malin Reuterwall, RPA-utvecklare och Anette Mering, projektledare.

Sogeti Umeå anställer fler kvinnor

Sju nya kvinnor kliver in på Sogeti Umeå. Det innebär att företaget idag har 40 procent kvinnor. En toppnotering bland IT-företag.

Sogeti i Umeå rekryterar friskt. IT-branschen är fortfarande en mansdominerad sektor, men det vill Sogeti ändra på och arbetar hårt med att flytta fram sina positioner. Hittills i år har ett 20-tal nya medarbetare anställts, varav 53 procent kvinnor. Det betyder att företaget flyttat fram positionerna och når Sogeti Sveriges nationella mål på minst 40 procent kvinnor. I den lokala ledningsgruppen är hälften kvinnor.

– Som på alla Sogetikontor rekryterar vi utifrån kompetens och det rekryteras friskt just nu eftersom efterfrågan på våra tjänster och konsulter är stor. Vi har alltid gender balance-ögonen på i rekryteringsprocessen, hög management attention och regelbunden uppföljning kring hur vi lyckas med en bra balans av andelen män och kvinnor. Genom att vi har en jämställd ledningsgrupp och att vi synliggör våra kvinnor ser vi också att vi lyckas attrahera fler till oss, kommenterar Anna-Karin Hammar, rekryteringsansvarig och teamchef i Umeå.

Sju nya Sogetikvinnor

Sju nya kvinnliga medarbetare har nyligen tagit plats på kontoret; Frida Gidlund, systemutvecklare, Angelica Wendel, systemutvecklare, Sandra Vikström, projektledare, Linda Molin, systemutvecklare, Johanna Rydell, BI & Analytics, Malin Reuterwall, RPA-utvecklare och Anette Mering, projektledare.

– Under hela min utbildningsperiod var Sogeti synliga på mässor och event och genom sitt aktiva arbete med #addHer, Sveriges största nätverk för kvinnor i IT-branschen som de driver, så utmärkte de sig och väckte ett intresse hos mig. Det medvetna och frekventa arbetet med att lyfta fram kvinnor, inom företaget och i branschen, tror jag attraherar fler att söka sig till Sogeti eftersom det finns förebilder på nära håll, kommenterar Malin Reuterwall.

– För mig var det flera saker som attraherade. IT-branschen och konsultrollen. Möjligheten att testa på nya saker, både i rollen som konsult, men också i företaget som verkar främja personlig utveckling. Kulturen på kontoret och känslan när jag för första gången besökte Umeåkontoret, verkade vara ett härligt, utåtriktat och energiskt gäng. Och att jag aldrig kände mig nedvärderad på intervju trots ålder, kön och bakgrund, säger Sandra Vikström.