Tove Rådelius och Anette Nordvall.
Investerarna Tove Rådelius och Anette Nordvall betonade hur de vill investera i företag som kan vara med och förbättra världen.

Söker företag som kan förändra världen

Impact är det nya ledordet för entreprenörer som vill påverka framtiden. Investerare berättade på Umeå Tech Arena hur de söker just sådana bolag.

– Vi har sett ett enormt skifte mot allt fler klimataktioner för att skapa en bättre värld. Jag ser i framtiden kanske inte fler appar, men mer actiondriven innovation kring hur vi lever våra vardagsliv. Hur en förändring kommer av de val vi gör, säger Anette Nordvall, serieentreprenör och affärsängel med miljöperspektiv.

I ett panelsamtal berättade hon tillsammans med Tove Rådelius, investerare från Norrsken, om hur allt fler av dagens investerare söker bolag som bygger på hållbarhet och en vilja att förändra världen till det bättre.

Se filmklipp från panelsamtalet

– Vi söker företag som kan ha impact på över en miljard människor. Det handlar om startups som söker hitta lösningar på de klimatutmaningar vi står inför, säger Tove Rådelius.

Hon betonar att det inte får vara några fluffiga ord och drömmar i det blå.

– Det måste vara en impact som är mätbar och ett medvetet val av företaget, betonar Tove Rådelius.

Begreppet impact och andra nyckelord som hållbarhet och att göra gott är inget som går emot möjligheten att göra bra affärer för ett företag.

– Du kan få marknadsandelar genom att vara ett impactbolag, när du visar att du kan lösa verkliga problem, säger Tove Rådelius.

– Du behöver alltid visa att du är värdefull för marknaden, säger Anette Nordvall.