Daniel Olofsson och Per Fransson från The Fine Arc knöt kontakt med investerare på Invest in Games.
Daniel Olofsson och Per Fransson från The Fine Arc knöt kontakt med investerare på Invest in Games.

Spelföretag träffar investerare

Spelföretaget The Fine Arc Nordic medverkade nyligen i Invest in Games, en mötesplats för att knyta kontakt med investerare i spelbranschen.

Spelföretaget The Fine Arc Nordic, som får affärsstöd av Uminova Innovation, var nyligen uttagna som enda bolag från norra Sverige, att presentera sitt spel på Invest in Games, ett arrangemang där investerare och utvecklare möts och bygger kontakter.

Per Fransson och Daniel Olofsson från The Fine Arc Nordic, är mycket nöjda med resan som gav många kontakter att följa upp framöver.

– Förmiddagen kretsade kring möten med investerare och förläggare. I våra möten med visade sig vår approach att skapa en etiskt positiv upplevelse i spelet vara tilltalande. Det bidrog till att vår produkt stod ut, kommentarer Per Fransson.

– Vi har nu utökat vårt nätverk med framstående aktörer i spelindustrin och introducerat vårt spelkoncept för ytterligare publicister och investerare som blir värdefulla samarbetspartners i framtiden, fortsätter Per Fransson.

Under spelkonferensen fick Per Fransson och Daniel Olofsson också tydliga siffror på att branschens framtid ser ljus ut. Organisationen Dataspelsbranschen presenterade kraftigt positiva tillväxtsiffror för den svenska spelbranschen som växte med 42 procent och omsatte 19,2 miljarder kronor under 2018. Samma år ökade antalet anställda med 14 procent eller 647 heltidstjänster.

Siffrorna är också positiva för Uminova Innovations satsning på startup-bolag med spelinriktning.

– Med vår spelsatsning vill vi fånga upp det stora intresse som finns för spelutveckling i Umeå och med vårt affärsstöd bygga fler tillväxtbolag inom spelbranschen, säger Fredrik Nyström, affärsutvecklare med särskilt ansvar för spelinriktade bolag.