Bilden från invigningen av Västerbottensveckorna på Grand Hôtel 2018.
Bilden från invigningen av Västerbottensveckorna på Grand Hôtel 2018.

Startups från Västerbotten tar för sig

Red Carpet Media, Codemill, Logscom, Inficure Bio, Hiloprobe, Lipum och Brain Stimulation är några av de startups från norr som deltar under Västerbotten på Grand Hôtel 2019.

Kontakter, nätverk och synlighet är några av de värden som startup-bolag kan få med sig när de deltar i Västerbottensveckorna på Grand Hôtel, 22 januari till 8 februari 2019. För somliga handlar det också om att i möte med beslutsfattare och opinionsbildare få driva angelägna frågor medan åter andra kan möta investerare, exempelvis de som är med på Biotech Investment Day.

Produktionsbolaget Red Carpet Media är först ut, redan tisdag 22 januari. Liksom förra året inleder startup-bolaget Västerbottensveckorna med ett seminarium om mediebilden av norra Sverige. Medverkande är bland annat Jan Scherman, fd vd TV4, Åsa Ribbing, pr- och marknadschef för Ice Hotel, Mia Lindqvist, programdirektör TV4 och Kay Höök, head of brand entertainment på produktionsbolaget Storyfire.

Under den officiella invigningen senare samma dag deltar bland annat Johanna Björklund, teknikchef på Codemill, och när skogsbranschen samlas till Skogens dag 23 januari finns Logscom på plats med en utställning. Alla dessa tre bolag är exempel på startups som fått stöd genom Uminova Innovation.

Startupbolag inom life science och bioteknik är också väl representerade när Umeå Biotech Incubator arrangerar Meet Umeå Life Science 6 februari, och Biotech Umeå Investment Day 7 februari. Några av bolagen som medverkar är Inficure Bio, Hiloprobe, Lipum och Brain Stimulation.

Arrangörer av Västerbotten på Grand Hôtel

Västerbotten på Grand Hôtel är ett arrangemang i samverkan mellan Region Västerbotten, Skellefteå Kraft och Sparbanksstiftelsen Norrland. Årets tema är ”Drivkrafter och konkurrenskraft” och under de tre veckor som arrangemanget pågår kommer möten, seminarier, debatter och workshops att sätta den västerbottniska konkurrenskraften på kartan.

– Västerbotten har hög konkurrenskraft inom många branscher; förnybar energi, digitalisering, cleantech, gruv- och mineralnäring och kulturella och kreativa näringar. Men dessa styrkor begränsas samtidigt av strukturella brister inom kompetensförsörjning och nyinvesteringar, säger Maria Hedblom, vd för Sparbanksstiftelsen Norrland.

– För att komma till rätta med detta krävs dedikerad samverkan mellan näringsliv, organisationer och offentlig sektor. Förhoppningen är att vi ska hitta frön till konstruktiva lösningar under de här veckorna, säger hon.


Text av: Mikael Hansson

Fotograf: Patrick Trägårdh

Publicerad: 22 januari, 2019Dela artikel:

Text av:

Fotograf:

Publicerad:

Facebook

Mikael Hansson

Patrick Trägårdh

22 januari, 2019