Sigr, ett startupbolag som når ut internationellt med försäljning av cykelkläder.
Sigr, ett startupbolag som når ut internationellt med försäljning av cykelkläder.

Startups inom sport når internationella marknader

Sigr och Rivia Sports är två av åtta bolag som fått stöd av Sports North för att nå internationella marknader.

Att ge nya växande startupbolag hjälp och stöd att besöka och ställa ut på mässor har visat sig vara en framgångsrik insats för Sportup North, en organisation som samverkar bland annat med Uminova Innovation. Företag som stöttats av Sportup North har vid internationella mässor kunnat knyta nya kontakter som också lett till att företagens produkter fått plats på nya marknader och nya plattformar. Vissa kontakter har också varit värdefulla för att utveckla produktutbud och material, där kontakter med nya fabriker och tillverkare lett till nya samarbeten.

– Att som nystartat företag få åka på världens största cykelmässa och ställa ut, var den bästa starten vi kunde få! Direkt verifiering med marknaden. Ohyggligt värdefullt, säger Jenny Ferry på Sigr, ett företag som också får affärsstöd av Uminova Innovation.

Samverkan kan utvecklas

Regionalt finns flera småbolag som är verksamma inom sportturism och besöksnäringen, som med hjälp av en bättre samverkan mellan affärsutvecklare och destinationsbolag skulle kunna nå en större kundbas med hjälp av internationella turister. Projektet har identifierat cykel som ett område med tillväxtpotential, där det just nu finns stort driv hos entreprenörer och ett ökat intresse hos turister. Ett exempel är just Sigr som nått framgång med försäljning av cykelkläder.

Sportup North menar att det är ett område som skulle kunna bidra till tillväxt på flera ställen i regionen, inte bara i fjällområden genom utveckling av anläggningar till att bli bättre rustade för året-runt-verksamhet utan också i kust- och inlandskommuner.

Utvecklade cykelleder och ökad cykelturism skulle ge följdeffekter på hela näringslivet och besöksnäringen, som inte nödvändigtvis är direkt kopplad till sportnäringen men där sportnäringen fungerar som katalysator.

Bolag som fått stöd att nå nya internationella marknader
  • Sigr – Internationella mässor
  • ICROSS – Internationell mässa
  • YouZee – Video i samband internationalisering
  • Daco – Översättning av hemsida
  • Optimal Fitness – Internationell mässa
  • Sportme – Stöd i att nå ny internationell marknad
  • Baltic Fitness – internationell mässa
  • Rivia Sports – Internationell mässa
Samverkansprojekt

Sportup North är ett samverkansprojekt mellan Västerbottens idrottsförbund och Uminova Innovation med stöd från Region Västerbotten, Umeå kommun, Skellefteå kommun och Uminova Innovation. Projektet har som mål att utöka och stärka en jämställd sportnäring i Västerbotten genom att bidra till utveckling av befintliga företag. Syftet är att etablera Västerbotten som en ledande region nationellt och internationellt där en jämställd sportnäring används som en strategisk resurs för att öka sysselsättning, företagande, inflyttning och attraktiva miljöer.