Räddningsvagnen Fire Rescue Vehicle testas i underjordsgruva acv personal från räddningstjänst. Bilden ett montage.
Räddningsvagnen Fire Rescue Vehicle testas i underjordsgruva acv personal från räddningstjänst. Bilden ett montage.

Stort intresse för räddningsvagn i gruva

Sveriges Television uppmärksammar att startupbolaget We-Make har levererat räddningsvagn till Boliden.

Sveriges Television rapporterar om världens första räddningsvagn för gruvolyckor, framtagen av We-Make, ett bolag som fått affärsstöd av Uminova Innovation.

Räddningsvagnen testas just nu av Boliden i Skellefteå och ska användas vid allvarliga bränder och andra olyckor nere i gruvgångar.

Bränder i underjordsgruvor kan bli helt förödande när rökfyllda gångar gör det mycket svårt att orientera sig och ta hand om skadade. Umeåföretaget We-Make har tagit fram en efterlängtade lösning som underlättar räddningstjänstens arbete. Med räddningsvagnen Fire Rescue Vehicle kan material och brandslangar snabbt transporteras fram till riskområdet. Vagnen gör det också möjligt att snabbt förflytta skadad personal till säkert område.

Se inslaget i Sveriges Television.