Studenter väljer Elastisys för sina examensarbeten.
Studenter väljer Elastisys för sina examensarbeten. Från vänster till höger: Suphanan Chatphutsa, Carin Hillblom, Erik Dahlberg, Kristoffer Gilliusson, Axel Jarmar, Erik Gunne och Erik Landfors.

Studenter väljer Elastisys

Elastisys tar emot hela sju studenter som vill göra sina examensarbeten vid företaget.

Sammanlagt är det sju studenter från Umeå universitet som under våren kommer att göra sina examensarbeten på Elastisys. De flesta studerar datavetenskap och teknik, men ett par har även bakgrund inom ekonomi.

Elastisys är avknoppningsföretag från Umeå universitet som genom åren även fått affärsstöd av Uminova Innovation. Så sent som för en vecka sedan deltog vd Robert Winter vid en frukost hos Uminova Innovation där han för personal och andra inkubatorföretag berättade om hur Elastisys fått finansiering genom olika investerare.

Elastisys har sin verksamhet främst inom molnhantering där de ligger i framkant med sin bakgrund från Europas starkaste forskningsgrupp inom området.