Illustration över hur datacenterparken i Finnfors kan komma att se ut. Till vänster Christoffer Svanberg, vd för Skellefteå Kraft Industry Location, som leder projektet.
Illustration över hur datacenterparken i Finnfors kan komma att se ut. Till vänster Christoffer Svanberg, vd för Skellefteå Kraft Industry Location, som leder projektet.

Superstort datacenter byggs i Västerbotten

Skellefteå Kraft ska bygga en av Sveriges största datacenterparker. Företag från hela världen förväntas etablera sig i regionen.

Det nya superstora datacentret ska ligga i Finnfors utanför Skellefteå. Parken kommer att drivas av 100 procent förnybar energi.

– I Finnforsområdet kommer vi snart kunna erbjuda en datacenterpark, som är både kostnadseffektiv och miljömässigt hållbar. Vi hoppas att detta ska kunna locka företag från hela världen att etablera sig i regionen. Förhoppningen är att bredda Skellefteå Krafts affärsmodell och därmed skapa värde för invånarna både på kort och lång sikt, säger Christoffer Svanberg, vd för Skellefteå Kraft Industry Location, som leder projektet.

Genom ett partnerskap med tyska NDC Datacenters GmbH positionerar sig Skellefteå Kraft nu för att bygga en datacenterpark som ska vara med och möta det växande behovet av datalagring.

– Att bredda vår verksamhet och identifiera potentiella nya intäktsströmmar har länge varit ett prioriterat område för Skellefteå Kraft. Genom samarbetet kan vi kombinera vår kunskap och tillgång till förnybar energi med NDCs expertis inom teknik kopplad till datalagring, säger Alf Marklund, ordförande för Skellefteå Kraft.

I samarbete med NDC planerar Skellefteå Kraft att genomföra en stegvis utbyggnad av datacenterparken och målet är att komma upp till en kapacitet om 120 MW. Anläggningarna kommer att säljas eller hyras ut till datacenteroperatörer.

– Satsningen på en datacenterpark är logisk för Skellefteå Kraft, erbjuder en potentiellt god avkastning och bidrar positivt till regionens utveckling. Samtidigt skapar vi samhällsnytta genom att bidra med ett hållbart alternativ för datalagring. Finnforsområdet blir därmed hem till en konkurrenskraftig datacenterpark, med hög energieffektivitet där elen kommer från 100 procent förnybara källor som vind- och vattenkraft, säger Hans Kreisel, koncernchef för Skellefteå Kraft.

I de nya datacentren kommer en ny teknik att användas för att höja energieffektiviteten. Bland annat handlar det om vattenkylning, istället för fläktbaserad kylning, där vatten fångar upp överskottsvärmen som produceras. Tekniken ligger i framkant av utvecklingen och speglar hur framtida datacenter kommer att byggas. Etableringen av det första datacentret i Finnfors planeras inledas under 2019.