Teknikhuset i finskt samarbete kring intranät

Teknikhuset i Umeå inleder samarbete med finska Blue Meteorite om användarcentrerade intranät .

Konsultbolaget Teknikhuset i Umeå har blivit certifierad partner med det finska företaget Blue Meteorite. I och med partnerskapet kan Teknikhuset, med hjälp av Blue Meteorites plattform Valo, snabbt leverera användarcentrerade intranät och samarbetslösningar som integrerar med den digitala arbetsplatsen.

Valo Intranät är en intranätslösning som bygger helt på Office 365 och SharePoint Modern och som för samman alla funktioner såsom säkerhet, indexering och den kraftfulla sökfunktionen i SharePoint till en användarcentrerad lösning som kan driftsättas på veckor, inte månader.

Intranät byggda med hjälp av Valo är personifierade, användbara och designade för att hjälpa användarna att hitta innehåll och medarbetare snabbt. Plattformen erbjuder intelligenta sökfunktioner som ger sökresultat baserat på användarnas roll eller grupptillhörighet. Det är möjligt att söka efter medarbetare utifrån namn, var de jobbar eller vilken kompetens de har. Personifieringen innebär att användaren eller gruppen i första hand ser det innehåll som är relevant för just dem eller den grupp denne arbetar i.

Valo Intranät finns också tillgängligt som en mobil app med stöd för pushnotiser.

– Teknikhuset har lång erfarenhet och en gedigen kompetens kring att stödja olika företag och organisationer i deras digitalisering. Vi är stolta över detta partnerskap och ser fram emot ett långsiktigt samarbete tillsammans med Blue Meteorite. Valo är en plattform som vi verkligen tror på och som linjerar mycket väl med det sätt på vilket vi själva vill bygga lösningar i Office 365 och SharePoint på, säger Andreas Lindahl, CTO på Teknikhuset.