Simon Dahl och Mikael Östberg på startupbolaget Memotus reder ut hur vårdgivare ska handskas med mejl till sina patienter.

Vad vårdgivare bör veta om mejl till patienter

Startupbolaget Memotus reder ut vad som är tillåtet att skriva i mejl till patienter, aktuellt i coronatider då digitala möten ökar.

I en artikel på Linkedin tar Simon Dahl och Mikael Östberg från startupbolaget Memotus upp frågan om vad vårdgivare får skriva i vanlig e-post eller sms till sina patienter.

Tillsammans med jurister har Memotus gjort en redig och klargörande presentation av vad som gäller, framförallt kring GDPR och Patientdatalagen.

I GDPR definieras samtliga hälsouppgifter om en person som känsliga personuppgifter. I Patientdatalagen framgår vad som gäller för överföring av hälsouppgifter.

”Inga hälsouppgifter får skickas via öppna nät (exempelvis vanlig e-post eller sms) utan datat måste vara krypterat. Dessutom måste åtkomsten till hälsouppgifterna föregås av så kallad stark autentisering (exempelvis mobilt BankID) hos både avsändare och mottagare”, skriver Simon Dahl och Mikael Östberg vars bolag Memotus utvecklat en skräddarsydd app för vårdpersonal att kommunicera med patienter. Memotus är ett av många bolag som fått affärsstöd av Uminova Innovation.

Läs hela deras artikel Får jag inte maila mina patienter?.