Möten och knyta nya kontakter är en viktig del av Västerbotten på Grand Hôtel. På bilden Meiju Vartiainen, vd Mowida, so mdeltog 2018.
Möten och knyta nya kontakter är en viktig del av Västerbotten på Grand Hôtel. På bilden Meiju Vartiainen, vd Mowida, so mdeltog 2018.

Västerbotten på Grand Hôtel ger nya kontakter

Startup-företaget Red Carpet Media, Skogstekniska klustret och Umeå Biotech Incubator finns med bland deltagarna på Västerbottensveckorna i Stockholm.

Om två veckor inleds Västerbotten på Grand Hôtel, ett årligt arrangemang där Västerbotten under tre veckor intar Grand Hôtel i Stockholm. På plats arrangerar över 20 aktörer från Västerbotten olika evenemang. Veckorna invigs den 22 januari med bland andra Vinnovas generaldirektör Darja Isaksson som huvudtalare.

Red Carpet Media från Umeå inleder programveckorna med ett medieseminarium om storytelling och bilden av norra Sverige. Skogstekniska klustret tar bland annat upp den snabba tekniska utvecklingen och ställer frågan om hur nya innovationer, digitalisering och automatisering kommer att påverka skogsbruket. Se hela programmet.

Mäktig innovationsröst inleder

De tre veckorna invigs den 22 januari. På plats finns då närmare 300 gäster som har en betydande roll för Västerbottens utveckling. I år går Västerbotten på Grand Hôtel under temat Drivkrafter & konkurrenskraft. Ett tema som lyfter styrkan i att engagera och inkludera alla i länet, genom att identifiera och adressera allas drivkrafter – det som får varje individ, företag och organisation att tända till, på alla cylindrar.

En av talarna vid invigningen är Darja Isaksson, generaldirektör för Vinnova och en av Sveriges mäktigaste röster inom innovation.

– Konkurrenskraft handlar idag om att lösa globala samhällsutmaningar. Det kräver innovation i alla led. Vi har kunskapen och teknologin, men klarar vi av att omsätta det i handling? undrar Darja Isaksson, generaldirektör, Vinnova.

Om Västerbotten på Grand Hôtel

Varje år intar Västerbotten Grand Hôtel i Stockholm under tre veckor, med start i januari. Aktörer från Västerbotten, Sverige och världen samlas för erfarenhetsutbyten, nya kontakter och samverkan på nationell och internationell nivå.

Den 22 januari 2019 invigs Västerbotten på Grand Hôtel för 29:e året, arrangerat av Region Västerbotten i samverkan med Skellefteå Kraft och Sparbanksstiftelsen Norrland.

Ett unikt tema genomsyrar varje år, och 2019 är temat ”Från drivkrafter till konkurrenskraft”.


Text av: Mikael Hansson

Fotograf: Mikael Hansson

Publicerad: 13 januari, 2019Dela artikel:

Text av:

Fotograf:

Publicerad:

Facebook

Mikael Hansson

Mikael Hansson

13 januari, 2019