Inom 25 år ska vi ha reducerat utsläppen av växthusgaser till noll. På fotot syns Tomer Shalit, grundare av Climateview, som tagit fram Panorama.
På fotot syns Tomer Shalit, grundare av Climateview, som tagit fram Panorama, ett webbverktyg som används av Länsstyrelsen i Västerbotten för att bidra till ett bättre klimat.

Västerbotten satsar på bättre klimat

Kan ett webbverktyg bidra till bättre klimat? Det vill Länsstyrelsen i Västerbotten undersöka med verktyget Panorama, utvecklat av Climateview från Umeå.

Med hjälp av samarbetsverktyget Panorama kan städer, regioner och hela nationer beräkna hur de ska sänka koldioxidutsläppen. Fossilfria transporter i norr, ett projekt som Länsstyrelsen i Västerbotten driver, är med i arbetet.

Panorama har utvecklats av Climateview, som grundats av Tomer Shalit från Umeå. I samband med Umeå Tech Arena i maj 2019 visade han verktyget vid en mycket uppskattad föreläsning och nu prövas alltså verktyget i skarpt läge, bland annat av Länsstyrelsen i Västerbotten.

Vi frågade Hanna Sundén, Analytiker Regional tillväxt vid Länsstyrelsen, om hur de vill använda Panorama.

Vad hoppas ni som myndighet få ut av verktyget Panorama?

Hanna Sundén: ”Länsstyrelsen driver ett projekt som heter Fossilfria transporter i norr där vi stöttar främst kommunerna i arbetet med att minska utsläppen från vägtransporter. Vi har också som övergripande uppdrag att samordna och leda det regionala arbetet med minskad klimatpåverkan och energiomställning. I länet är en stor del av växthusgasutsläppen relaterade till transporter. Vi har valt att i ett första skede fokusera på transportsektorn i Panorama.”

”Med bakgrund i detta hoppas vi att Panorama kan vara ett verktyg som hjälper oss att förmedla behovet av omställning i samhället. Genom att både se faktiska utsläpp, lösningar som behöver komma till stånd och indikatorer vilket man gör i Panorama tror vi att det är lättare att kommunicera behovet av den omställning som krävs för att vi ska nå de klimatpolitiska målen.”

På vilket sätt tror du att Panorama kan bidra till bättre klimat?

Hanna Sundén: ”Panorama i sig kan inte bidra till ett bättre klimat men genom att på ett tydligt sätt synliggöra dagens utsläpp och vilka åtgärder som krävs för att minska dessa hoppas och tror jag att det blir ett kraftigt verktyg i dialogen med de aktörer vi samarbetar med i länet.”

Kan du ge ett praktiskt exempel på hur Panorama kan hjälpa Länsstyrelsen med klimatarbete?

Hanna Sundén: ”Vi har inte i detalj planerat exakt hur vi ska nyttja Panorama ännu men planen är att kunna använda det i workshops och i dialog med kommuner, företag och andra aktörer i länet i vårt arbete med att minska utsläppen från (i första hand) transportsektorn i länet.”

Är det ett långsiktigt arbete med Panorama eller är det en testperiod ni gått in?

Hanna Sundén: ”Det är en testperiod. Vi kör det just nu som en pilot inom ramen för vårt projekt Fossilfria transporter i norr och har därför fokuserat på transportsektorn i första hand. Om det funkar bra kommer vi att fortsätta och utveckla med de andra sektorerna också.”