Lars Stenlund, vd Vitec Software.
Lars Stenlund, vd Vitec Software.

Vitec stärker sin position i Finland

Den Umeåbaserade programvarukoncerenen Vitec Software Group köper det finska bolaget Avoine Oy.

Vitec Software Group AB förstärker sin nordiska position genom att förvärva samtliga aktier i det finska programvarubolaget Avoine Oy. Deras produkt riktar sig till idrottsföreningar och fackförbund i Finland. Bolaget omsatte 29,4 miljoner svenska kronor med ett justerat EBITDA-resultat om 6,3 miljoner för räkenskapsåret 2018.

Förvärvet bedöms direkt resultera i en ökning av vinst per aktie för Vitec och konsolidering sker från förvärvsdatum.

– Avoine är ett välskött och lönsamt bolag med standardiserade produkter för en specifik nisch. När vi förvärvar bolag gör vi det för att behålla dem och vi är därför alltid noggranna med våra förvärvskriterier. Avoine passar väl in i såväl affärsmodell som företagskultur och det är glädjande att idag få välkomna nya medarbetare och kunder till koncernen, säger Lars Stenlund, vd på Vitec Software Group.