- Vkna går bättre än någonsin. Kriser får människor att stanna upp och titta inåt. Många har valt att satsa sig genom krisen för att bygga ännu starkare företagskulturer som står pall för den här typen av prövningar, säger Johanna Engström, vd, om coronaåret 2020.

Vknas guide reder ut funktionsbegrepp

Inte ”handikappad”, men vad ska vi säga istället? Vkna, som utvecklar digitala verktyg för jämlika arbetsplatser, har lanserat en guide som förklarar.

Hej Johanna! Du är VD hos Vkna. Varför är ord så viktiga?

– Att vi talar om andra och varandra på ett respektfullt sätt är jätteviktigt på arbetsplatsen. Vi märker under våra workshops att många fastnar på ord som rör funktionalitet och frågar ”vad är det som gäller egentligen?”. Men den som googlar möter en vägg av åsikter, som pekar i alla möjliga riktningar. Så vi har skapat en guide, kort och enkel. Det är en balansgång mellan att visa komplexiteten och samtidigt ge konkreta råd.

Hur har guiden tagits emot så här långt?

– Guiden har fått enorm spridning, vilket ju är jätteroligt. Dels eftersom den sprider kunskap på arbetsplatser runt om i landet, vilket leder till att fler blir bekväma med att tala om funktionalitet. Det ska inte vara laddat. Dels eftersom fler får upp ögonen för vilka Vkna är och hur vi arbetar. Vi gör komplicerade saker enkla. Ibland till och med roliga.

Senaste året har varit en prövning för många bolag pga. corona. Hur var året för Vkna?

– Det har varit en märklig tid, men faktum är att Vkna går bättre än någonsin. Kriser får människor att stanna upp och titta inåt. Många har valt att satsa sig genom krisen för att bygga ännu starkare företagskulturer som står pall för den här typen av prövningar. Den stora och akuta utmaningen för många företag här i norr är kompetensförsörjningen. Vill man nå nya grupper krävs normmedvetna rekryterare, och normkreativa arbetssätt behöver prägla hela rekryteringsprocessen. Och sen, när de nya personerna väl är inne, handlar det ju om att behålla dem. Vi ser företag som är rätt framgångsrika på att rekrytera brett, men personer utanför normen blir inte blir långlivade. De orkar inte med jargongen. Det är ett dyrt sätt att arbeta, tycker vi.

Vad är ert nästa steg för Vkna?

– Vi brukar prata internt om att vi bygger Vkna 2.0. Det handlar om att samordna och utveckla Vkna:s tjänster och att bygga en tydligare företagsprofil. Det gör vi genom att lansera en katalog med våra vanligaste tjänster och efter sommaren en ny webbplats och grafisk profil. Nytt är också att Linn Eckeskog klivit in i Vkna. Linn är kommunikationsvetare och har bred erfarenhet som föreläsare och utbildare. Det innebär att vi har börjat utbilda även i normkreativ kommunikation och normkreativ rekrytering. Vi märker att det gör stor skillnad för våra kunder att få bra innehåll när det dessutom är snyggt och pedagogiskt paketerat. Det blir mer tillgängligt. Det ska vara lätt och roligt att använda våra material. Vi tänker på våra skräddarsydda checklistor, guider och värdegrunder som små bärande pelare som håller liv i arbetet med jämlikhet levande även efter att vi klivit ur ut (zoom)rummet.

Axplock ur Vknas begreppsguide
Handikappad ❌

Benämningen handikapp eller handikappad upplevs av många som stigmatiserande och Socialstyrelsen slopade ordet redan 2007.

Funktionshindrad ❌

Funktionshinder pekar på begränsningen som en persons funktionsnedsättning innebär i förhållande till omgivningen. Personen är alltså inte funktionshindrad – inte förrän miljön skapar hinder.

Funktionalitet ✅

Funktionalitet handlar om kroppens förmågor. Alla människor har en funktionsförmåga, men hos personer med funktionsnedsättning är kroppens eller hjärnans funktionsförmåga nedsatt. Funktion och funktionsförmåga är användbara ord utan stark värdeladdning.

Läs hela Vknas guide här.