Matti Larsson, vd för Zordix, menar att förvärvet av Dimfrost markerar starten för Zordix nya förvärvsdrivna tillväxtstrategi. På bilden montage med en illustration ur spelet Bramble.
Matti Larsson, vd för Zordix, menar att förvärvet av Dimfrost markerar starten för Zordix nya förvärvsdrivna tillväxtstrategi. På bilden montage med en illustration ur spelet Bramble.

Zordix utökar och köper spelstudio

Umeåföretaget Zordix köper Norrköpingsbaserade spelstudion Dimfrost Studio med tillhörande spelet Bramble: The Mountain King.

Köpet av Dimfrost innebär ett ytterligare steg i Zordix strategi att, vid sidan av utvecklingen av egna spel, förlägga andra titlar och därigenom bredda sin verksamhet och räckvidd. Zordix kommer att kunna bistå teamet i Dimfrost med såväl resurser som erfarenhet i samband med utveckling och lansering av spelet Bramble.

– Affären markerar starten för vår nya förvärvsdrivna tillväxtstrategi, säger Matti Larsson, vd för Zordix, som genom åren fått affärsstöd av Uminova Innovation.

– Vi hälsar Dimfrost varmt välkomna som ett spännande bolag med ett entreprenörsdrivet team där hög kvalitet och innovation genomsyrar produktionerna. Vi har en unik sagoskatt i vår nordiska kultur som äntligen tack vare Dimfrost får komma till liv i en passande grafisk drömlik stil, inspirerad av originella världsartister som John Bauer. Potentialen är hög i varumärket Bramble som förutom en serie datorspel kan bli böcker, filmer, merchandise och mycket annat, fortsätter han.

David Wallsten, vd för Dimfrost, blir genom köpet delägare i Zordix tillsammans med Dimfrosts fyra grundare och Fredrik Malmberg, minoritetsägare i Dimfrost med bakgrund som grundare av Paradox och förvaltare av Robert E. Howards samlade verk, däribland Conan-varumärket.

– Vårt team ser med stor glädje fram emot att Dimfrost nu blir en del av Zordix. I och med att vi får tillgång till mångårigt samlat kunnande och produktionserfarenhet, får vi en plattform att förverkliga Dimfrosts långsiktiga strategi; att bli en ledande producent av storydrivna äventyrs- och strategispel. Som nytillträdd vd för Dimfrost kommer jag att se till att teamet och studion har de allra bästa förutsättningarna för att lyckas med produktionen av Bramble, säger David Wallsten.

Finansiering säkrad

I samband med det förvärvet av Dimfrost Studio har en total finansiering om 13 miljoner kronor skräddarsytts för färdigställandet av spelet under arbetsnamnet Bramble: The Mountain King. Finansieringen består av en nyemission på sex miljoner kronor samt utökade lån på sju miljoner genom samarbete med långivarna Norrlandsfonden, Almi och Swedbank som sedan tidigare är engagerade i Zordix och företagets tillväxt.

– Vi har nu säkrat en grundfinansiering till spelet Bramble: The Mountain King som säkerställer produktionen av spelet hela vägen ut på marknaden. Vår nya studio Dimfrost kommer därmed att växa och öka i värde inom segmentet fantasy. Som en följd av satsningen kan det naturligt komma att ske fler investeringar och expansioner i olika riktningar, inte minst till uppföljare och olika kringprodukter. Vi kommer fortsatt att vara väldigt aktiva på affärsutvecklingssidan där vi hela tiden utvärderar nya intressanta förvärv, säger Matti Larsson.