Innovationskraft

Innovationskraft är ett regionalt strukturfondsprojekt med målet att skapa tillväxt genom samarbeten mellan startups, forskning och befintligt näringsliv.

Projektet ska bygga arenor för att sammanföra befintligt näringsliv och startups för utveckling av forskning och innovationer, samt utveckla metoder och arbetssätt som gynnar alla parter för att driva innovationskraft och tillväxt. Det ska bidra till att stärka bilden av Norra Sverige som en attraktiv, progressiv framtidsregion och till att regionen blir en hub som andra pratar om.

Projektet tar lärdomar från tidigare satsningar som Tillväxtinkubatorn, Biotech Umeå och Infotech Growth och kommer utveckla affärsstödet i inkubatorn för att tydligare skapa kontaktytor som kan leda till affärer för startups och idebärare, dvs potentiella kunder och/eller samarbeten. Projektet satsar även på att skapa en stark attraktionskraft av investerare och talang till regionen.

Ett antal av våra event som exempelvis Umeå Tech Arena och Match Up kommer att genomföras och samarbeten med större bolag genom workshops, hackatons etc kan blir aktuellt.

Bolag vi samarbetar med är bland annat: Volvo Trucks, ABB, Codemill, Skogstekniska klustret och Umeå Energi.

Innovationskraft är ett strukturfondsprojekt som är finansierat av den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Region Västerbotten, Umeå kommun och Umeå universitet.

Mer information:

Läs mer om vårt affärsstöd.

För mer info om Innovationskraft, kontakta Maria Olofsson, projektledare.